Skip to main content

>

Lønn og tariff

>

Stup i permitteringer etter finanskrisa

Men ustabile tider i enkelte næringer gjør at permittering forblir et aktuelt virkemiddel i arbeidslivs- og næringspolitikken.

<p>OPPGANG: At den økonomiske krisens tyngste press mot den norske økonomien er borte, noe som blant annet har bedret bygg- og anleggsbransjens kår, er en sentral årsak til at antallet permittering har sunket sterkt siden toppen i 2009</p>

OPPGANG: At den økonomiske krisens tyngste press mot den norske økonomien er borte, noe som blant annet har bedret bygg- og anleggsbransjens kår, er en sentral årsak til at antallet permittering har sunket sterkt siden toppen i 2009

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 03. april 2013
  • Eldre artikkel

03. april 2013

Eldre artikkel

Siden finanskrisa, har den norske bruken av permitteringer falt drastisk. Like fullt ligger ikke virkemiddelet og ruster i skuffen, fastslår Fafo-forsker Dag Olberg i notatet Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer.

Forskeren har her samlet inn tall[1] for 2012 og sammenlignet med de samme tallene for de økonomisk ustabile årene 2008 og 2009.

Langt færre permitterte

Fra toppen på nesten 20.000 permitterte i februar 2009, hadde bruken av permitteringer falt til 3750 personer i desember 2012.

Antall permitterte fra august 2008 til desember 2012.
ANTALL permitterte fra august 2008 til desember 2012. (Kilde: NAV) (klikk for full størrelse)

Som figuren viser, forekom det imidlertid sterke sesongvariasjoner i denne perioden.

Disse forløper seg noenlunde likt hvert av disse årene: Antallet permitterte har jevnt over vært på topp i perioden februar-april, men på det laveste i tiden rundt oktober.

Bruken av permitteringer beveger seg i stor grad i takt med svingningene i den norske økonomien. Dette gjelder spesielt industrien, hvor relativt sett små endringer i eksport- og importsituasjonen kan få store følger for den enkelte bedrift, understreker Fafo-forskeren i notatet.

Skyet himmel og papirstopp

Ett eksempel på omfattende permitteringer som har funnet sted etter den verste økonomiske uroen, er solenergiselskapet REC, hvor flere hundre ansatte gikk gjennom permitteringer og til slutt mistet arbeidet i løpet av 2012.

Deler av papirindustriens arbeidstakere har opplevd det samme i de senere år, blant annet i Tofte og Skogn.

Andre steder ble permitteringsvarslet tvert imot trukket tilbake, blant annet ved Hydros aluminiumsverk i Sunndalsøra.


[1]Hovedaklig hentet fra NAVs månedsstatistikk over permitterte. I tillegg er det innhentet informasjon og synspunkt fra LO-forbundene Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Arbeidsmandsforbund.


I løpet av nedgangskonjunkturen som fulgte finanskrisa høsten 2008, spilte permitteringsinstitusjonen og forskjellige ordninger med redusert arbeidstid en viktig rolle for en rekke norske bedrifter. I Norge var virkningene av finanskrisa mer kortvarige enn i andre europeiske land, og bruken av permittering avtok. Permittering blir likevel fortsatt brukt, og endringer i reguleringspraksis var et omstridt tema i 2012. Det gjaldt særlig reglene om dagpenger ved permittering. Notatet omhandler bruk av permittering fra årsskiftet 2011/2012 og diskusjonene om reguleringspraksis høsten og vinteren 2012.

Dag Olberg:

Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer
(Fafo-notat 2013:08

Oppdragsgiver: LO

Se også:

Finanskrisen fikk direkte konsekvenser for arbeidstiden til mange arbeidstakere i løpet av høsten 2008. Fall i etterspørsel og finansieringsproblemer for bedriftene førte til oppsigelser og økende bruk av permittering. Noen bedrifter innførte også ordninger med redusert arbeidstid for de ansatte. Notatet beskriver og diskuterer reguleringen av permitteringsinstitusjonen, og bruken av ordninger med midlertidig deltid i den første fasen av finanskrisen 2008 – 2009.

Dag Olberg:

Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden – permittering og redusert arbeidstid 2008/2009
(Fafo-notat 2010:18

Oppdragsgiver: LO