Skip to main content

1 av 5 tillitsvalgte plages eller utsettes for ubehageligheter

Og i flest tilfeller er ledere involvert.

<p>PLAGERNE: 403 tillitsvalgtes svar på spørsmålet «Da du ble utsatt for ubehagelige opplevelser var dette fra noen av de følgende?» (flere alternativer mulig). Se nedenfor for mer høyoppløselig versjon</p>

PLAGERNE: 403 tillitsvalgtes svar på spørsmålet «Da du ble utsatt for ubehagelige opplevelser var dette fra noen av de følgende?» (flere alternativer mulig). Se nedenfor for mer høyoppløselig versjon

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 23. september 2015
  • Eldre artikkel

23. september 2015

Eldre artikkel

Hver femte tillitsvalgte har blitt utsatt for ubehagelig opplevelser nettopp i rollen som tillitsvalgt i løpet av siste år, ifølge Tillitsvalgtpanelet. Disse er definert som «plaging eller ubehagelig erting».

Har du i rollen som tillitsvalgt i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for ubehagelige opplevelser, i form av plaging eller ubehagelig erting? (N=2089)
«I ROLLEN SOM TILLITSVALGT: Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for ubehagelige opplevelser, i form av plaging eller ubehagelig erting?»
(Klikk for full størrelse)
Omtrent hvor mange ganger har du blitt utsatt for ubehagelige opplevelser i løpet av de siste 12 månedene? (N=403)
«OMTRENT HVOR MANGE: ganger har du blitt utsatt for ubehagelige opplevelser i løpet av de siste 12 månedene?»
(Klikk for full størrelse)
Da du ble utsatt for ubehagelige opplevelser var dette fra noen av de følgende?  width=
«DA DU BLE utsatt for ubehagelige opplevelser var dette fra noen av de følgende?»
(Klikk for full størrelse)

Nærmere bestemt gjelder dette over 400 personer (19 prosent) av de rundt 2100 tillitsvalgte som svarte på spørsmålet i mai-undersøkelsen.

Ikke éngangstilfeller

For dem som opplever disse ubehagelighetene er det sjelden enkelttilfeller det er snakk om. Nær halvparten (45 prosent) oppgir at dette har skjedd to–tre ganger det siste året.

Totalt oppgir en like stor andel at dette har skjedd enda oftere: fire–fem (23 prosent), seks–ti (9 prosent) eller flere ganger (13 prosent).

Kun 7 prosent anga at dette kun hadde skjedd ved ett tilfelle.

Sjefen eller kolleger står bak

To av tre hendelser involverer en eller flere ledere, ifølge panelet. Halvparten involverer (også) kolleger.

For hver femte er det derimot andre tillitsvalgte som står bak.

Kunder/brukere eller «andre» er til sammen involvert i en femtedel av hendelsene.

Sex-press og vold

I rollene som tillitsvalgte er det også en liten andel som kan vise til at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet (1,2 prosent – 26 av 2087 respondenter).

2,6 prosent (55 personer) oppga at de har opplevd trusler som var så alvorlige at de ble redde.

1,1 prosent oppgir dessuten at de i rollene som tillitsvalgte har blitt utsatt for vold som ikke førte til synlige merker eller kroppsskader.

Siden utvalget var så lite kan man ikke trekke bastante slutninger når det gjelder hvem som står bak i nevnte tilfeller. De fleste oppga imidlertid at det gjaldt mellom 1 og 3 hendelser.

Flertallet av dem som var utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet oppga andre tillitsvalgte som kilden. Ledere ble i de fleste tilfeller pekt på som kilden til trusler og vold.

Flere artikler fra samme undersøkelse: