Skip to main content

Stort sett ro og framtidstro blant tillitsvalgte i koronakrisas stormkast

Fafo har undersøkt hvordan LO-tillitsvalgte opplevde de økonomiske utsiktene til virksomheten mot slutten av denne usedvanlige våren. Tallene viser at de aller fleste mente arbeidsplassene sto relativt støtt i stormen.

<p>LO-TILLITSVALGTE oppga i april/mai ingen sterk uro for økonomien til arbeidsplassen, eller for nedbemanning de kommende årene. Tillitsvalgtpanelet består av rundt 1400 tillitsvalgte i LO-systemet, og svarer jevnlig på spørsmål om hvordan de opplever ståa på norske arbeidsplasser.</p>

LO-TILLITSVALGTE oppga i april/mai ingen sterk uro for økonomien til arbeidsplassen, eller for nedbemanning de kommende årene. Tillitsvalgtpanelet består av rundt 1400 tillitsvalgte i LO-systemet, og svarer jevnlig på spørsmål om hvordan de opplever ståa på norske arbeidsplasser.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 12. september 2022

12. september 2022

I en egen spørreundersøkelse, gjennomført i april/mai 2020, har Fafo kartlagt hvordan LOs tillitsvalgte opplevde de umiddelbare konsekvensene av koronaviruset som førte til at store deler av Norge «stengte ned» i midten av mars.

Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård har skrevet notatet  LOs tillitsvalgtpanel april 2020: Konsekvenser av koronaviruset. Oppsummering av resultater, del 1
FORSKERNE Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård har skrevet notatet.

De tillitsvalgte har ved flere anledninger fått spørsmål om hvordan de vurderer arbeidsplassens økonomi. Det dreier seg om de økonomiske resultatene i virksomheten og om utvikling i antall ansatte to år fram i tid.

I figuren under vises svarfordelingen på hvordan de tillitsvalgte vurderer de økonomiske resultatene på arbeidsplassen fra 2014 til 2020.

Selv om vi på undersøkelsestidspunktet var midt oppe i den største krisa siden andre verdenskrig, viser resultatene en forbausende stabilitet. En naturlig forklaring kan være at de økonomiske konsekvensene først vil vise seg når det har gått en tid.

Så langt du kjenner til, hvordan er de
økonomiske resultatene i din virksomhet?
2014–2020.

tp korona oekonomi fig1


Totalt er det 52 prosent av de tillitsvalgte som svarer at den økonomiske situasjonen i virksomheten er svært eller ganske tilfredsstillende. Dette er omtrent på samme nivå som i 2015 og 2019. I 2014 var det 60 prosent som mente det samme – altså var det en noe større andel som vurderte den økonomiske situasjonen som tilfredsstillende for seks år siden.

Det er ganske stor forskjell mellom privat og offentlig sektor når det gjelder vurderinger av virksomhetens økonomiske resultater. I 2020 er det blant de tillitsvalgte i privat sektor 20 prosent som svarer at situasjonen er «svært tilfredsstillende» og 47 prosent som svarer «ganske tilfredsstillende».

Til sammenlikning er det blant tillitsvalgte i offentlig sektor 4 prosent som svarer «svært tilfredsstillende» og 31 prosent som svarer «ganske tilfredsstillende».

Delt på midten om antallet ansatte

De tillitsvalgte fikk også spørsmål om antall framtidige ansatte på arbeidsplassen, altså om de tror det blir flere eller færre ansatte i løpet av de nærmeste to årene.

Hvis du ser to år fram i tid:
tror du at det på din arbeidsplass er …. (N=783).

Hvis du ser to år fram i tid: tror du at det på din arbeidsplass er …. (N=783).

De fleste tror de har samme antall ansatte som i dag to år frem i tid. Samtidig er det et betydelig mindretall, nær én av fire, som tror de kommer til å være færre ansatte om to år.

Hvis vi ser på utviklingen de siste årene – altså hva de tillitsvalgte har svart siden 2013, var det i 2015, altså i kjølvannet av det forrige oljeprisfallet, at bekymringen var størst i privat sektor. Da var det 32 prosent som mente at det ville bli færre ansatte på arbeidsplassen to år fram i tid.

Andel tillitsvalgte som tror det blir færre ansatte
på arbeidsplassen to år fram i tid.
2013-2020. (Minste N=783)

Andel tillitsvalgte som tror det blir færre ansatte på arbeidsplassen to år fram i tid. 2013-2020. (Minste N=783)

I privat sektor er det 27 prosent av de tillitsvalgte som tror at det blir færre ansatte på arbeidsplassen i løpet av de neste to årene.

Denne antakelsen viser seg å være stabil, sammenliknet med svarene fra 2019.

Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård  har skrevet notatet LOs tillitsvalgtpanelapril 2020: Konsekvenser avkoronaviruset. Oppsummering av resultater, del 1
LESE NOTATET? Digital versjon kan fritt leses på Fafo.no (PDF-format): Til notat-siden / Rett til notatet (PDF).

Offentlig 2019-uro

De store utslagene finner vi blant tillitsvalgte i offentlig sektor. Som vist i figuren, var det fra 2016 til 2019 et kraftig hopp i andelen som mente at det ville bli færre arbeidsplasser, fra 19 til 40 prosent.

Trolig skyldes dette at tillitsvalgte i offentlig sektor forventet kutt som følge av ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen). Regionsreformen og  kommunesammenslåinger kan også ha påvirket svarene i offentlig sektor i 2019.

Nå har forventningene snudd. Andelen som tror det blir færre arbeidsplasser har blitt halvert – fra 40 til 20 prosent. Dette kan ha sammenheng med at det forventes større arbeidsmengde i kjølvannet av koronaviruset.