Skip to main content

Barnehagers papirarbeid skyves raskt nedover

Pedagogiske ledere kan ofte få mer fagansvar når barnehage-styreren bindes opp av rapportering. De kan også få delegert oppgaver som har lite med barnas læring å gjøre, påviser Fafo-rapport.

<p>«FØRSKOLEN»: Barnas læring har fått økt oppmerksomhet ettersom barnehagene blir sett på som forberedende trinn til utdanningsløpet. Læring og pedagogikk har da fått mer oppmerksomhet. Dokumentasjon, rapportering og andre mer administrative oppgaver kan imidlertid ta tid vekk fra disse oppgavene</p>

«FØRSKOLEN»: Barnas læring har fått økt oppmerksomhet ettersom barnehagene blir sett på som forberedende trinn til utdanningsløpet. Læring og pedagogikk har da fått mer oppmerksomhet. Dokumentasjon, rapportering og andre mer administrative oppgaver kan imidlertid ta tid vekk fra disse oppgavene

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 11. november 2015
  • Eldre artikkel

11. november 2015

Eldre artikkel

Som vi har omtalt i en egen artikkel tar administrativt arbeid og rapportering mye av barnehage-styrernes tid.

Barnehage-styrer må likevel ikke forveksles med pedagogisk leder, som er en egen stillingstittel i barnehagene. Selv om styreren i utgangspunktet skal bruke minst halvparten av sin tid på pedagogisk arbeid, viser Fafos undersøkelser at mye av det øverste pedagogiske ansvaret lett skyves over på disse ansatte.

Rundt 60 prosent av barnehagestyrerne oppgir at de delegerer ulike oppgaver.

I og for seg kan dette være harmløst, men særlig i barnehager hvor de ansatte mangler godkjent pedagogisk utdanning kan det gå utover arbeidets faglighet og kvalitet, påpeker Fafo-forskerne.

Fafo-forskerne Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund har skrevet rapporten Tidsbruk i barnehagene
FAFO-FORSKERNE Hedda Haakestad (hovedforfatter, ø.v.), Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund har skrevet rapporten Tidsbruk i barnehagene.

Kan bli HMS-rapportør og nettskribent

Det samme gjelder imidlertid også andre former for rapportering. Fafo-forskerne har blant annet funnet pedagogiske ledere som har fått ansvar for rapportering av HMS og internkontroller, noe enkelte av informantene reagerer på.

Kommunikasjonsoppgaver, både rettet mot faginstanser og foreldre, kan også tilfalle de pedagogiske lederne. Det samme gjelder generelt informasjonsarbeid rettet mot nettsider, sosiale medier og lignende.

Dette kan være svært tidkrevende og ikke nødvendigvis særlig pedagogisk orientert.

Foreldrene synes dessuten med tiden å ha blitt mer kravstore når det gjelder individuell oppfølging. og hvilken form de skal få informasjon om eget barn – uten at det pedagogikk-faglige får like stor oppmerksomhet som enkelte av Fafos informanter ønsker.

En barnehage-styrer med ansvar for kommunale barnehager i Oslo forteller om dilemmaet med å trekke pedagogiske ledere inn i mer administrative funksjoner slik:

Jeg er redd for å trekke pedagogiske ledere ut fra avdelingene i for stor grad. Det er jo bare én med barnehagelærerutdanning per avdeling. Selv om de andre er veldig gode, ønsker vi jo gjerne at den som har mest pedagogisk erfaring, skal være mest på avdelingene. Så her har jeg selv tatt noe av det andre har tenkt man kan delegere til pedagogisk leder. Pedagogiske ledere har jo fire timer ubunden tid.

Men vi ser jo at det ikke alltid strekker til. Når vi har praksisstudenter fra NAV, er det jeg som tar meg av oppfølgingen. Om det er kontrakter, alle sånne administrative ting, så har jeg tenkt at det kan vi ta her fra kontoret. Vi har delegert ut litt mer angående oppmøtelister og sånn.

Fire knappe timer

Like fullt har pedagogisk også bestemte lederansvar som omfatter administrasjon. Dette skal i prinsippet bli utført i løpet av fire timer hver uke – såkalt ubunden tid. Denne kvoten er imidlertid den samme uansett størrelse på barnehagen.

En av Fafos informanter, en pedagogisk leder i en større kommunal barnehage, påpeker store problemer med å få tiden til å strekke til:

Det er noe jeg kjenner på nesten daglig, faktisk. Den irritasjonen som kan bli av og til, med at …

Intervjuer: At du føler at tiden og lønna di ikke står i forhold til oppgavene?

Ja. Jeg kan gjerne få beskjed om at da må du la det være, men jeg kan ikke la en foreldresamtale være. En foreldresamtale har jeg bare, og om jeg har brukt fire timer, så kan ikke jeg tenke at jeg ikke skal forberede meg på den.

Om jeg har brukt ubundentiden min, så det er noe med den der, jeg har ikke fått til å bruke under fire timer i hvert fall, det har jeg ikke gjort til nå. Du kan på en måte ta igjen, for jeg tenker at hvis jeg jobber seks timer denne uka her nå, så kan jeg ta to i neste uke, men det går ikke. Ikke for meg i hvert fall.


Arbeidstidsbestemmelsene i barnehagen har for øvrig blitt kartlagt av Utdanningsforbundet selv.