Skip to main content

Ingen stemmer piano, 684 klipper hår

Spennet er stort i hvor mange videregående skoler som tilbyr ulike fag innen design og håndverk. Se en oversikt over antallet fagtilbud og elever her.

<p>MINST OG MEST POPULÆRT: Men også frisørfaget har mistet nesten en tredjedel av elevgruppen siden 2012</p>

MINST OG MEST POPULÆRT: Men også frisørfaget har mistet nesten en tredjedel av elevgruppen siden 2012

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 28. april 2016
  • Eldre artikkel

28. april 2016

Eldre artikkel

Som vi har omtalt i en egen artikkel, har antallet søkere til det yrkesfaglige utdanningsprogrammet «design og håndverk» falt med nær halvparten fra 2007 til 2015.

Mangel på søkere har ført til at en rekke fagtilbud har blitt lagt ned eller skåret ned på ved en rekke videregående skoler i landet.

I Fafo-rapporten Rekruttering til design- og håndverksfagene har forskerne Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland samlet en oversikt over dagens fagtilbud, og hvor mange elever som sogner til de ulike linjene.

Tre faglinjer dominerer

I 2016 omfatter utdanningsprogrammet design og håndverk 13 ulike programområder på Vg2. Disse deler seg videre opp til 52 ulike yrkesvalg.

  • Tre av utdanningene er skolebaserte løp som gir yrkeskompetanse – interiør- og utstillingsdesign samt pianostemming og pianoteknikk.
  • De øvrige utdanningene følger fagopplæringsmodellen, med en kombinasjon av skolebasert opplæring og læretid i bedrift.
  • 13 fag er særløpsfag, med ett år i skole og tre års læretid. De øvrige fagene følger hovedmodellen i fagopplæringen etter Reform 94, med to år i skole og to år i lære.

Som du kan se av følgende tabell hentet fra Fafo-rapporten er det tre fag – frisør, design og tekstil og blomsterdekoratør, som i skrivende stund tilbys ved flest skoler i Norge.

Vg1-kurs i design og håndverk tilbys ved 91 skoler 2016. Vg2-kurs for børsemaker, båtbyggerfag, ur- og instrumentmaker fantes på sin side kun ved én videregående skole i Norge i 2016, mens pianostemmer/-teknikk var helt fraværende.


Vg2

Skoler
med Vg2-tilbud
i 2016

Vg3

Nye lære-
kontrakter i faget i 2015

Aktivitør 3 Aktivitørfaget 9
Blomster-
dekoratør
10 Blomster-
dekoratørfaget
68
Børse-
maker
1 Børsemaker-
faget
2
Båtbygger-
fag
1 Komposittbåt-
byggerfaget
0
Trebåtbygger-
faget
3
Design
og duodji
2 Horn-, bein- og metall-
duodjifaget
0
Skinn- og pels-
duodjifaget
2
Tekstil-
duodjifaget
1
Tre-
duodjifaget
0
Veve- og håndstrikke-
duodjifaget
0
Design og
gullsmed-
håndverk
3 Filigranssølvsmed-
faget
1
Gullsmedfaget 3
Sølvsmedfaget 0
Design og
tekstil
21 Bunadtilvirker-
faget
7
Buntmakerfaget 0
Herreskredder-
faget
1
Håndveverfaget 0
Kjole- og draktsyer-
faget
20
Kostymesyer-
faget
0
Modistfaget 0
Møbetapetserer-
faget
5
Salmakerfaget 2
Skomakerfaget 2
Strikkefaget 1
Design og
trearbeid
6 Bøkkerfaget 0
Møbelsnekker-
faget
21
Orgelbyggerfaget 0
Tredreierfaget 1
Treskjærerfaget 2
Frisør 42 Frisørfaget 813
Interiør og utstillings-
design
35 Interiørkonsulent
Profileringsdesign-
faget
10
Utstillingsdesign
Pianostemming
og
pianoteknikk
0 Pianostemming
og pianoteknikk
Smed 2 Smedfaget 5
Ur- og instrument-
maker
1 Nautisk
instrumentmaker-
faget
0
Optronikerfaget 1
Storurmaker-
faget
0
Urmakerfaget 2

Særløp intet særunntak

Også tallene for såkalte «særløp» – det vil si at elevene kan spesialisere seg allerede første året (VG1), etterfulgt av tre års lærlingtid – viser at enkelte fag ikke hadde noen nye lærlinger i 2015.

Fag

 Nye lære-
 kontrakter
(2015)

Fag forts.

Nye lære-
 kontrakter
(2015)

 Blyglasshåndverker- 
faget

 0 

Keramikerfaget 2

Forgyllerfaget

5

 Kurvmakerfaget 3

Gipsmakerfaget

0

Maskør- og
parykkmaker-
faget
3

Gjørtlerfaget

0

Repslager-
faget
0

Glasshåndverker-
faget

5

Seilmakerfaget 1

Gravørfaget

0

Taksidermist-
faget
0

Håndbokbinder-
faget

1

   

Hvor mange elever?

Fafo-forskerne har også samlet statistikk over hvordan antallet elever innen ulike fag har utviklet seg fra 2012 til 2015:

 2012 

2013

2014

2015

Endring søkere 
(antall & prosent)


Frisør
 
  
980 853 763 684 -296 -30,2 %

Interiør og utstillingsdesign
 
 
530 524 468 418 -112 -21,1 %

Design og tekstil
 
  
344 323 263 258 -86 -25,0 %

Blomsterdekoratør
 
 
124 106 97 98 -26 -21,0 %

Design og gullsmedhåndverk
 
  
30 39 35 37 7 23,3 %

Børsemaker
 
  
19 31 30 34 15 78,9 %

Aktivitør
 
  
44 25 24 29 -15 -34,1 %

Design og trearbeid
34 43 42 26 -8 -23,5 %

Ur- og instrumentmaker
12 13 5 11 -1 -8,3 %

Smed
3 6 5 9 6 200,0 %

Flere tall og fakta?

Mer om tilbudsstruktur og statistikk over hvor mange som søker seg til og fullfører kan du lese om i rapportens kapittel 2 (s. 19–34).