Skip to main content

Nå kan utenlandske fagarbeidere endelig bli godkjent

I oktober får fagarbeidere fra Tyskland og Polen anledning til søke om å få utdanningen sin godkjent i Norge. I første omgang gjelder dette følgende yrker: rørlegger, tømrer, betongfagarbeider, frisør og kjøttskjærer.

Henriette Lunde

  • 19. september 2016
  • Eldre artikkel

Henriette Lunde

19. september 2016

Eldre artikkel

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) åpner i neste måned sitt digitale søknadsskjema for utenlandske fagarbeiderne som ønsker å få sin utdanning godkjent i Norge.  Fra nyttår kan de aller første utenlandske fagarbeiderne bli godkjent i Norge. Men altså, foreløpig er ordningen begrenset til søkere fra Tyskland og Polen med fullført fagutdanning.

Stor mangel

De som får søknaden sin godkjent får en dokumentasjon på at kvalifikasjonene tilsvarer et norsk fag- eller svennebrev.  Dermed starter man med å tette det som i mange år har vært et gapende hull i det norske godkjenningssystemet for utenlandsk utdanning. Mangelen på en offentlig godkjenningsordning for utenlandsk utdanning på videregående nivå har vært en stor mangel i det norske godkjenningssystemet i mange år. Dette har blitt påpekt av blant annet OECD (2009), og i diverse offentlige utredninger. Det har det også vært etterspurt av Fellesforbundet og Norsk Industri.

Vilkårlig og ikke-bindende

Fram til nå har utenlandske fagarbeidere vært avhengig fylkesmannens gunst for å få vurdering av sin fagkompetanse. Dette har vært et tilbud tilgjengelig i noen fylker, men ikke i alle. Resultatet har vært en vilkårlig og urettferdig behandling av søkerne. Fylkesmannens vurdering har heller ikke vært juridisk bindende, og arbeidsgivere har således ikke vært pliktig å rette seg etter den. Dette skal det nå bli slutt på.

Bedre lønn?

For yrker som ikke er lovregulerte er det ingen krav om formell godkjenning for å jobbe i Norge. Men med stor variasjon i både kvalitet og innhold er det krevende for norske arbeidsgivere å vurdere utenlandske søkeres kompetanse. Arbeidslivsorganisasjonene håper at det vil bli enklere for utenlandske fagarbeidere å få innpass på det norske arbeidsmarkedet. Dette vil også gjøre det lettere å få riktig lønn i forhold til kvalifikasjoner, og trolig bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de utenlandske fagarbeiderne.

Fagskolenivå i 2017

Neste steg blir å etablere en godkjenningsordning også for utdanning på fagskolenivå. I første omgang vil det lages en vurderingsordning uten juridisk bindende vedtak, før en fullstendig ordning er på plass. Etter planen skal det åpnes for søknader på fagskolenivå i løpet av 2017.

NOKUT har i dag ansvar for generell godkjenning av høyere utenlandsk utdanning, rådgivningsfunksjoner og samordningsansvar for informasjonsformidling. NOKUT er også kontaktpunkt for EUs yrkeskvalifiseringsdirektiv.

Etableringen av en godkjenningsordning for yrkesfag er nybrottsarbeid. En endring i opplæringsloven som gjorde opprettelsen mulig ble vedtatt i vår. For høyere utdanning er det en internasjonal konvensjon (Lisboa-konvensjonen) som gir føringer for godkjenningspraksisen. Noe tilsvarende finnes ikke for fag- og yrkesopplæring. For NOKUT har det vært viktig at retningslinjene for godkjenning har støtte blant annet hos partene i arbeidslivet. Retningslinjene må godkjennes av NOKUTS styre før de første søknadene kan mottas.

Hvorfor Polen og Tyskland?

Hvilke land og yrker som er først ut er bestemt av NOKUT i samråd med Kunnskapsdepartement. Polen framstår som et naturlig valg, da polakker er den desidert største innvandrergruppen i Norge. Svært mange av dem kommer er dessuten fagarbeidere. Tyskere inngår også som en av de ti største innvandrergruppene i Norge, men dette er ikke den viktigste grunnen til at landet er valgt ut. Ifølge NOKUT er det en svært kompleks og utfordrende struktur for fag- og yrkesopplæring i Tyskland. Derfor kan dette systemet være en god måte å teste den norske modellen på.

Yrkene som er valgt representerer flere bransjer, og man har ønsket å inkludere yrker hvor man typisk finner både menn og kvinner.

Godkjent etter 2-3 måneder

I oppstartsfasen vil søknadene behandles individuelt av sakkyndige. Det er beregnet en saksbehandlingstid på 2 – 3 måneder fra komplett søknad er levert, til søkeren eventuelt står med et juridisk bindende vedtak i hånden. Etter hvert vil tidligere vurderinger skape presedens og saksbehandlingstiden kortes ned.  NOKUT håper å ha de første godkjenningene klare innen årsskiftet.

Flere land og fag

Gradvis vil flere land og fagområder fases inn. Det er planlagt at ordningen skal utvides neste år, men det er ikke bestemt på hvilken måte. Det er heller ikke klart om man vil prioritere yrkesutdanninger fra land hvor vi nå mottar mange flyktninger, som Syria og Irak.