Skip to main content

- Langturnus løfter kvaliteten

Alle involverte parter mener forsøkene med alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune har løftet tjenestekvaliteten.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 16. januar 2013
  • Eldre artikkel

16. januar 2013

Eldre artikkel

Dette er et kort sammendrag av temaet tjenestekvalitet fra Fafo-rapporten «Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune» (kapittel 6). Omtalen av arbeidstakernes situasjon er samlet i artikkelen «Trives bedre med kompakt turnus».

Samtlige pårørende Fafo-forskerne har intervjuet, mener at tjenestene ved boenhetene er bedre lagt opp enn det de har erfart fra andre steder. Kontrasten skal være spesielt merkbar i helgene.

Informantene beskriver «et høyere aktivitetsnivå, en rolig atmosfære og en mer harmonisk sønn eller datter, som nesten uten unntak har fått redusert medisindosene», ifølge Fafo-rapporten Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune.

I spørreundersøkelser og intervjuer er alle parter relativt samstemte i at kvaliteten i tjenestene ved boenhetene har økt som følge av alternative arbeidstidsordninger. Dette gjelder ledere, ansatte, pårørende, så vel som brukerne selv. Forbedringen synes å være størst ved boenheter som bruker de mest intensive langvaktene.

Boenhetene som kun har langvakter i helgene oppnår forbedringer disse dagene, men skårer i ukedagene likt på kvalitetsmålene som tjenestesteder med tradisjonell turnus.

Blant annet vises det til at:

  • Det et lettere å legge opp dagen etter brukers behov når man slipper forstyrrende vaktskifter på ettermiddagen.

  • Brukerne har fått færre og mer kvalifiserte ansatte å forholde seg til. Bedre kjennskap mellom ansatte og brukere, gjerne etterfulgt av større trygghet og færre vanskelige situasjoner.
  • En rolig atmosfære gjør brukerne tryggere og roligere. Dette virker tilbake på de ansatte som får en roligere arbeidssituasjon.

– Lavere medisinbruk

Kildene oppgir også at bruken av sterke medisiner dertil er gått kraftig ned. Dette tilskrives å være en sterkere effekt enn det behandling og rehabilitering i seg selv normalt medfører.

Fafo-forskerne kan ikke dokumentere redusert medisinbruk og færre avviksmeldinger i tall, eller med sikkerhet slå fast at organiseringen av arbeidsplassene har hatt en slik effekt.

Like fullt understreker de at «av våre informanter er det ingen som har sagt noe annet enn at langvaktene gjør det lettere for et kompetent personale å skape en rolig atmosfære, der brukeren i større grad kommer i sentrum. Dette kan i sin tur føre til at medisinbruken blir redusert. Vi har kun snakket med én tilsynslege, men vedkommende bekrefter dette resonnementet.»

Mange av brukerne har i tillegg bedret sin funksjonsevne.

Forskerne påpeker imidlertid enkelte tilsynelatende upåvirkede målbare faktorer for tjenestekvalitet.

Noen mangler

De peker også på enkelte konkrete mangler, retteres sagt at brukerne ikke er på eksterne dagaktiviteter og at en del av dem bor i boenheter med fellesareal for brukerne og kontor til ansatte, i strid med Ansvarsreformens intensjoner.


Rapporten

Les hele rapporten her:

Leif E. Moland og Ketil Bråthen:

Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune – arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke (Fafo-rapport 2012:60)

Oppdragsgiver: Bergen kommune