Skip to main content

Ferie – rettigheter og plikter

Nå kan du bli syk i ferien uten å tape seks feriedager. Det er heller ingen begrensninger på hvor mye ferie du kan overføre til neste år. I 2014 ble det vedtatt endringer i ferieloven fordi noen av bestemmelsene var i strid med EØS-bestemmelser.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Jørgen Svalund

  • 04. mai 2017

04. mai 2017

Arbeidsgiveres og arbeidstakeres rettigheter og plikter til ferie gis i dag gjennom ferieloven (Lov om ferie).

1. juli 2014 ble loven endret. Tidligere fikk arbeidstakerne kun kompensert for sykdom i ferien etter at den enkelte hadde vært arbeidsufør i minst seks virkedager. Ferieloven sikret dermed ikke norske arbeidstakere minst fire uker i løpet av året, noe som er et krav i EUs arbeidstidsdirektiv.

Videre var det tidligere en begrensing i hvor mange lovbestemte feriedager som kunne overføres (inntil to uker av ferien). Dette innebar at langtidssykemeldte arbeidstakere kunne risikere å ikke få brukt alle feriedagen sine. Begrensingen er nå opphevet, slik at all lovbestemt og ubenyttet ferie blir videreført til året etter.

For å ha rett til ny ferie ved sykdom må arbeidstakeren har vært helt (100 prosent) arbeidsufør/sykemeldt.

Får ikke kompensert med penger

Tidligere var det mulig å kompensere manglende ferieuttak med penger. Denne retten er nå falt bort, slik at en ikke lengre kan få utbetalt ikke-avviklede feriedager i form av ekstra feriepenger eller lønn.

Når arbeidsforholdet avsluttes har arbeidstakeren rett til å få utbetalt lønn fra opparbeidet ferie som ikke er tatt ut, inkludert ferie fra tidligere år.

Ettersom all ferie nå kan overføres, og sykdom i ferier kompenseres i større grad, kan dette innebære at flere i større grad enn tidligere har feriedager til gode når arbeidsforholdet skal avsluttes.

Skal sikre alle ferier

Ferieloven skal sikre arbeidstakerne ferie hvert år. Alle skal ha råd til ferie, og arbeidstakere har derfor rett til feriepenger. For fiskere, for arbeidstakere på skip og på Svalbard gjelder egne regler.

Ifølge ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 «virkedager» ferie hvert år.  Virkedager inkluderer både hverdager og lørdager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke, slik at arbeidstaker har krav på fire uker pluss en dag ferie hvert kalenderår.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Den enkelte bestemmer selv når den ekstra uka skal tas, men arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien.

Den femte ferieuka

Mange arbeidstakere fikk en femte ferieuke som en del av lønnsoppgjøret 2000/2001. Den ekstra ferieuka er ikke knyttet til ferieloven, men er regulert i tariffavtaler.

Rettigheter og plikter

  • Alle har rett til 25 virkedager ferie hvert år
  • Ferie skal avklares to måneder før den tas ut
  • Arbeidstaker har rett til å avvikle tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september
  • Blir du syk i ferien, har du rett på ny ferie fra første dag. Dette krever legeerklæring.
  • Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, også når han eller hun skifter arbeidsgiver.
  • Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker tar ut ferie i løpet av ferieåret.
  • All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av kalenderåret skal overføres til påfølgende ferieår
  • Det er ikke lov å få ut feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til neste år. Den eneste grunnen til å få ut feriepenger for ferie som ikke er avviklet er at man slutter i jobben.

Arbeidsgiver skal drøfte ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker, og eller tillitsvalgt.  Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enig, har arbeidsgiver siste ordet (styringsrett).

Tre ukers ferie i hovedferieperioden kan bare kreves av de som starter i ny jobb innen 15. august i ferieåret. Starter en i ny jobb etter 30. september, har man likevel krav på minst en ukes ferie samme år.

Flere detaljer?
Arbeidslivet.no får svært mange spørsmål om ferie fra dere lesere. Vi har derfor skrevet en ny artikkel som går langt mer detaljert til verks enn den kortfattede oversikten ovenfor:

Ferie – hva har du rett på? 15 viktige spørsmål og svar