Skip to main content

>

Lønn og tariff

>

Mange norske husholdninger kjøper renholdstjenester:

Privat vask skyver lover og regler under teppet

270 000 norske husholdninger kjøper renholdstjenester, ifølge Fafo-undersøkelse. Få vet at renholderne skal være godkjente av Arbeidstilsynet og bære HMS-kort. Likevel: Kunnskap hjelper.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 31. august 2016
 • Eldre artikkel

31. august 2016

Eldre artikkel

I en spørreundersøkelse blant norske husholdninger, oppgir 12 prosent at de har kjøpt renholdstjenester til hjemmet det siste året. I Norge er det totalt rundt 2,3 millioner husholdninger. Markedet for slike tjenester er altså betydelig – 270 000 husstander årlig.

Dette kommer fram i en ny Fafo-rapport som har evaluert godkjenningsordningen i renhold.

Få profesjonelt ansatte

Samtidig er markedet som selger tjenester til private hushold svært uoversiktlig. Få privatpersoner kjøper tjenesten av en bedrift hvor renholderne er ansatt.

Nærmere bestemt viser undersøkelsen at:

 • En tredjedel (34 prosent) benytter seg av selvstendig næringsdrivende
 • En femtedel (21 prosent) ansetter renholderne direkte.
 • Nær en tredjedel (30 prosent) vet ikke hva slags tilknyttingsstatus renholderen har.

Bruken varierer, men over halvparten kjøper en renholdstjeneste månedlig eller oftere. Den største gruppen (en tredjedel) kjøper tjenesten hver fjortende dag.

«Lov å kjøpe ulovlig»

Som vi skriver mer om i en egen artikkel, betaler nær halvparten av husholdningene for alt eller noe av renholdet svart. Dette er selvsagt aldeles ikke lov.

FAFO-FORSKERNE (med klokka øverst fra venstre) Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Kristine Nergaard har skrevet rapporten «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke».
FAFO-FORSKERNE (med klokka øverst fra venstre) Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Kristine Nergaard har skrevet rapporten
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke».

Likevel: Når det gjelder kravet om godkjenningsordningen og HMS-kort er jussen mindre klar i privatmarkedet enn i næringslivet.

For privatpersoner er det nemlig ikke ulovlig å kjøpe tjenester fra leverandører (inkludert enkeltpersonforetak) som ikke har blitt del av godkjenningsordningen. Like fullt er det forbudt å selge slike tjenester om man ikke er godkjent.

Kjennskapen til ordningene som er ment å gjøre bransjen mindre frynsete er uansett svært liten blant private innkjøpere:

 • 2 av 3 kjenner ikke til godkjenningsordningen
 • 4 av 5 kjenner ikke til ordningen med HMS-kort

De som benytter seg av en renholdsbedrift eller selvstendig næringsdrivende har litt bedre oversikt, men heller ikke her kjenner mer enn halvparten til godkjenningsordningen.

Kunnskap fører til handling for halvparten

Kunnskap om disse lovpålagte ordningene fører likevel til at også privatpersoner forholder seg aktivt av dem.

 • Blant dem som kjenner til godkjenningsordningen har noe under halvparten sjekket at leverandøren er godkjent for å selge slike tjenester.
 • Blant dem som kjenner til ordningen med HMS-kort, har rundt 3 av 5 (60 prosent) sjekket at renholderen faktisk har et slikt kort.

Fafo-forskerne ser like fullt dette som et godt tegn på at mer kunnskap fører til at innkjøperne kontrollerer mer.  Samtidig peker de på at en stor andel av dette markedet betales svart, under bordet, slik at problemet her også i stor grad handler om å bekjempe svart økonomi.

Dette problemet skriver vi som nevnt om i en egen artikkel:  116 000 norske husstander bruker svart arbeid for å få rene gulv.

Tøffe skuretak

Kundene er i hovedsak «veletablerte» ifølge Fafos gjennomgang. Kjøperne av renholdstjenester har følgende kjennetegn:

 • En av fire kjøpere er enpersonshusstander
 • 40 prosent er husstander med to personer
 • Det er en klar overvekt av husstander uten barn (71 prosent)
 • Halvparten av kjøperne er 50 år eller eldre.

De hyrer som oftest inn renholdere gjennom tips fra venner eller familie:

renhold privatkjoep fig1