Skip to main content

Partene har forpliktet seg til å sikre alle yrkesfag-elever læreplass

Rundt 30 prosent av elever som søker om å oppnå fagbrev ved praksis i en bedrift får ikke læreplass. Partene har inngått en avtale om å senke tallet, iallfall for «kvalifiserte søkere», til 0.

<p>SELV OM de ikke nådde helt fram til målene i forrige avtale fornyet en rekke organisasjoner i arbeidslivet og myndighetsorgan forsøkene på å øke antallet læreplasser til elever som ønsker å oppnå fagbrev som lærlinger</p>

SELV OM de ikke nådde helt fram til målene i forrige avtale fornyet en rekke organisasjoner i arbeidslivet og myndighetsorgan forsøkene på å øke antallet læreplasser til elever som ønsker å oppnå fagbrev som lærlinger

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 09. august 2016
  • Eldre artikkel

09. august 2016

Eldre artikkel

Fjortende mars ble en rekke av partene i arbeidslivet – organisasjoner som representerer henholdsvis arbeidstakerne og arbeidsgiverne – enige om en plan for å sikre flere yrkesfag-elever læreplasser.

Tre av ti elever (9000 elever ved utgangen av 2015) som ønsker dette får ikke en slik læreplass og tallet har holdt seg like høyt tross stor oppmerksomhet og en rekke ulike tiltak.

Avtalen de ble enige om, Samfunnskontrakt 2016–2020, avløser en lignende avtale med samme navn (da for årene 2012–2015). Målet her var å øke antallet læreplasser med 20 prosent. Resultatet varierte sterkt i de ulike fylkene.

Fra innledningen til 2016-avtalen kan man lese følgende:

Partene er enige om å fornye samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet i en samfunnskontrakt for flere læreplasser. Partene er enige om å konsentrere innsatsen om å jobbe aktivt for at flere søkere skal få læreplass gjennom å rekruttere flere bedrifter og virksomheter til lærlingordningen.

De ulike bransjene er forskjellige med ulike utfordringer, og partsorganisasjonene er ulikt organisert. Partene vil derfor både forplikte seg til felles innsats, men også til innsats i egen bransje ut fra egne forutsetninger. Målene er vi sammen om, men veiene fram vil være forskjellige.

Målet er at «alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass». Å nå dette målet beskrives som «krevende» og kan kun oppnås «gjennom en langsiktig felles innsats», vektlegges det.

Nettverk og rekruttering

To tiltak blir trukket fram i dokumentet:

1. Lokale nettverk for å skaffe flere læreplasser

«Læreplasser og lærebedrifter finnes lokalt. Dette er førende for partenes felles arbeid for å nå målene i samfunnskontrakten. Det vil være avgjørende for den videre oppfølgingen av samfunnskontrakten at det etableres nettverk for samarbeid lokalt. I arbeidet med å etablere lokale nettverk er det viktig å bygge på samarbeid som allerede er etablert. Yrkesopplæringsnemndene kan være en viktig arena for å bygge slike nettverk. Partene på nasjonalt nivå har et ansvar for å ta initiativ til at det etableres lokale nettverk. I løpet av det første året av avtalen skal det etableres lokale nettverk i alle fylker. Nettverkene skal lage handlingsplaner for å skaffe flere læreplasser.»

2. Flere lærebedrifter med flere læreplasser

«I svært mange bransjer er det en relativt liten andel lærebedrifter i forhold til potensialet. Det er grunnlag for å rekruttere en større andel av virksomhetene til lærlingordningen. For å nå målet om at alle søkere skal få tilbud om læreplass, må en større andel av bedrifter og virksomheter i relevante bransjer rekrutteres som lærebedrifter. Det er også viktig å jobbe for at allerede etablerte lærebedrifter tar inn flere lærlinger, også i andre lærefag enn de har fra før.»

Elleve signaturer

Avtalen er signert av representanter for følgende parter: Kunnskapsdepartementet, NHO, LO, Virke, Spekter, Unio, Maskinentreprenørenes Forbund, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, YS, Norges Rederiforbund og KS.