Skip to main content

Heltid og deltid i norske kommuner

Fra 2002 til 2006 økte andelen heltidsstillinger i norske kommuner kraftig. Siden har lite endret seg.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 30. oktober 2013
  • Eldre artikkel

30. oktober 2013

Eldre artikkel

Norske kommuner har stått i sentrum for debatten om heltid og deltid.

Ønsker man å øke andelen heltidsstillinger blant kommunalt ansatte, er pleie- og omsorgssektoren den store bøygen. Her er deltid svært utbredt.

Sentrale tall og statistikk for norske kommuner og fylker generelt – og Finnmark og Aust-Agder spesielt – er samlet i rapporten Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark?.

     Les også: Finnmark går foran i heltidskampen

Vekst, så utflating

Tabellen nedenfor, hentet fra rapporten, viser det siste tiårets utvikling for alle ansatte norske kommuner generelt. En voldsom vekst i antall kommuner med mer enn 50 prosent heltidsansatte har siden avtatt og sunket noe.

Heltidsansatte i kommunene, alle sektorer  2002   2006   2010   2012 
Antall kommuner som har mer enn 50 prosent heltidsansatte  26  65  61  63
Antall kommuner som har mer enn 25 prosent heltidsansatte  372  420  421  428
Antall kommuner som har 10 prosent eller færre heltidsansatte  0  0  0  0
Median, midterste kommunes andel heltidsansatte  32,1  38,7  39,7  39,8

Det samme framgår i tabell nummer to, som viser utbredelsen av heltid innen pleie- og omsorgssektoren. Her har imidlertid medianen økt svakt fra 2002 til 2012.

Heltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren  2002   2006   2010   2012 
Antall kommuner som har mer enn 50 prosent heltidsansatte  7   8   5   7 
Antall kommuner som har mer enn 25 prosent heltidsansatte  139   156   134   139 
Antall kommuner som har 10 prosent eller færre heltidsansatte  9   17   24   19 
Median, midterste kommunes andel heltidsansatte  21,5   21,4   20,6   22,3 

Ni kommuner i tet

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse og andel heltidsansatte i pleie- og omsorgstjenestenei 2012. Rangert etter gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kommunene i hvert fylke. N = samtligekommuner i hvert av fylkene. Prosent.
GJENNOMSNITTLIG stillingsstørrelse og andel heltidsansatte i pleie- og omsorgstjenestene i 2012. Rangert etter gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kommunene i hvert fylke.(klikk for full størrelse)

65 kommuner hadde i 2012 hadde en gjennomsnittlig stillingsprosent som oversteg 80 prosent. Av disse var femten finnmarkskommuner. Ser man kun på pleie- og omsorgssektoren, er det kun ni kommuner som kommer gjennom nåløyet, med mer enn 80 prosent heltidsstillinger (syv ligger i Finnmark).

Rangerer man fylkesvis, vil de tre nordnorske fylkene komme best ut. Agder-fylkene og Hordaland har lavest gjennomsnitt (se figur til høyre).

Andel og gjennomsnitt

Omfanget av heltidsarbeid blir gjerne målt på to måter: andelen heltidsstillinger blant alle ansatte eller gjennomsnittlig stillingsstørrelse.

At mange i en kommune jobber i turnusordninger som ikke legger opp til helt fulle stillinger, men for eksempel 95 prosent, kan medføre at enkelte kommuner kommer høyt opp på oversikter sortert etter gjennomsnittlig stillingsstørrelse, men langt lavere dersom man ser på antallet heltidsstilinger.

Mer fakta:  Fakta om deltidsarbeid
Les også: Finnmark går foran i heltidskampen
Les også: Hva vet vi om heltid og deltid?
Les også: Barna først, pensjonen sist
Les også: Langvarig politisk strid om arbeidstid
Les også: Taktskifter i helse og industri
Les også: Trives bedre med kompakt turnus


Les hele rapporten her

Rapporten

Leif E. Moland og Lise Lien:

 Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark?


(Fafo-rapport 2013:37)

Oppdragsgiver: KS