Skip to main content

>

Internasjonalt

>

Arbeidslivsrelasjoner i 29 land

Finn ut mer om dine europeiske kolleger

Hva er fagforeningsgraden i Frankrike, Litauen eller Østerrike? Hvordan ser forhandlingssystemet ut i Danmark, Italia eller Romania? Dette er eksempler på hva du raskt kan finne ut ved hjelp av en nettside laget av ETUI, som er det europeiske fagforeningsinstituttet. ETUI har også laget grundig informasjon om selskapsrett og utfordringer for tillitsvalgte.

Inger Marie Hagen

Fafo-forsker
  • 27. februar 2013
  • Eldre artikkel

Inger Marie Hagen

Fafo-forsker

27. februar 2013

Eldre artikkel

Siden dekker alle EU-land pluss Norge og Sveits.

Du finner informasjon om:

  • fagforeningsgrad og tariffavtaledekning,
  • fagforeninger
  • kollektive forhandlinger
  • medvirkning og ansattes rett til deltakelse på arbeidsplassen,
  • styrerepresentasjon, aksjeeie blant ansatte, europeiske samarbeidsutvalg
  • arbeidsmiljøarbeid

Her kan du gå inn på siden: Worker-participation.eu

Siden tilbyr mange muligheter, blant annet kan du rask – ved å krysse av på aktuelle land og tema – lage internasjonale sammenligninger. Eller du kan fordype deg i ett eller flere land.

ETUI er forskningsinstituttet til Den europeiske faglige samorganisasjonen (DEFS), hvor de norske hovedorganisasjonene LO, YS og Unio er medlemmer.

Selskapsrett – nye utfordringer for tillitsvalgte

Fra 2012 ble kravet til egenkapital for norske aksjeselskapet endret fra 100.000 til 30.000. Endringen har ført til en massiv nedgang i antall NUF-er (eller norsk utenlandskregistrert foretak) – fra ca 5000 etableringer i 2011 til ca 3000 i 2012. Nedgangen er gledelig sett fra et faglig standpunkt, NUFene – eller altså selskap med registeringsadresse i utlandet (og særlig London), men for de fleste med målsetting om å drive virksomhet i Norge – selskap med virksomhet i Norge bør være underlagt norske lover både når det gjelder gjennomsiktighet og kontroll og norske bestemmelser om arbeidsmiljø og partssamarbeid.

Lovendringene knyttet til NUFene er et godt eksempel på at selskapsrett er et område de tillitsvalgte bør kjenne til. Endringer i selskapsform kan innebære viktige endringer for de ansatte. Også på dette området er det viktig å kjenne til hva som skjer i EU. Hva er et Europeisk selskap, eller mer konkret – hva skjer dersom selskapet ditt går fra AS til SE (som er den juridiske forkortelsen for Societas Europaea)? Hvilke selskapsrettslige direktiver er på gang?

Siden tilbyr blant annet lovtekster, nye publikasjoner og generell informasjon om utviklingen i europeisk selskapslovgivning.

Europeiske samarbeidsutvalg – rask og enkel informasjon

Europeiske samarbeidsutvalg (ESU) ble etablert for å sikre at ansatte i store multinasjonale selskap fikk tilgang på informasjon om selskapets virksomhet og et minimum av mulighet til å drøfte sentrale utfordringer og strategier for selskapet.

ESU er til nå det eneste faste lovbestemte møtepunktet for tillitsvalgte i ulike land innenfor samme konsern. Ved inngangen av 2013 var det etablert 1020 ESU og 61 konsern er i forhandlinger om etablering.

Denne siden driftes også av ETUI og tilbyr blant annet en søketjeneste hvor du kan lete etter spesielle selskaper og sjekke om ESU er på plass eller du kan søke på enkelte land og se på ESU-statusen til konsern med hovedkvarter i dette landet. Videre finner du lett frem til avtaletekster og datterselskapene i ulike konsern. På siden finner du også en mengde juridisk informasjon og nyttige linker.