Skip to main content

>

Internasjonalt

>

EU: Størst vekst innen IKT-arbeidere

Mens antallet selgere innen engroshandel falt mest fra 2011 til 2015.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 12. januar 2017

12. januar 2017

EUs utredningsbyrå Eurofound har i en egen rapport samlet tall over utviklingen i EU-medlemslandenes arbeidsmarked fra andre kvartal 2011 til samme tid i 2015.

Her kommer det fram at det i enkelte bransjer har skjedd store endringer, selv etter at de mest brutale virkningene av finanskrisa i 2008 hadde roet seg i de fleste landene.

Stedvis store skifter i topp-10 yrker

Men før vi ser på utviklingen innen spesialiserte bransjer, kan vi begynne med å se på de ti største bransjene i 2015, målt etter antallet ansatte. Her finner man en viss økning i de to klart største siden 2011: detaljhandel og utdanning. Helsetjenester, service innen mat og drikke og renhold/vedlikehold viser kraftig vekst.

Innen landbruk og bygg/anlegg har imidlertid antallet arbeidstakere stupt, selv om de ennå er på topp 10-lista. Nedenfor kan du se hele Eurofounds oversikt:

Merk at tallene altså ikke nødvendigvis teller alle som jobber innen et bestemt yrke, men kun hvor mange som har dette yrket i hver enkelt bransjene. Det er derfor vi her bruker begrepet «bransje-yrke». Merk også at undertegnedes oversettelse av titler for stillinger og bransjer fra engelsk til norsk kan være upresise – se evt. rapporten siden 13 og 14 for originale titler.

Største bransje-yrker målt i antall ansatte

Yrke Bransje Ant. ansatte
i 2015
%-endring
2011–2015
Selgere Detaljhandelen 11.980.000 +1,1
Lærere Skole/utdanning 9.690.000 +2,0
Fagarbeidere innen markedsorientert
landbruk
Landbruk 6.507.000 –7,7
Helse-/
omsorgsabeidere
Helsesektoren/
-aktiviteter
(human health
activities)
4.750.000 +7,2
Servicearbeidere Service/aktiviteter
mat og drikke
4.260.000 +11,6
Bygningsarbeidere o.l. Spesialiserte tjenester i bygg/anlegg 4.040.000 –12,5
Sjåfører og operatører av mobilt maskineri Land- og rørtransport 3 850 000 –0,7
 Øvrige ansatte
i helsesektoren
(health associate
professionals)
Helsesektoren/-aktiviter 3.720.000 –0,4
Assosierte yrker innen forretningsdrift
og administrasjon
Offentlig administrasjon
og forsvarssektor
1.028.000 –1,3
Renholdere og andre vedlikehold-«hjelpere» Byggmasse- og landskapstjenester 2.230.000 +13,6

Bransjene som har utvidet mest

Målt fra andre kvartal i 2011 til samme kvartal i 2015 finner Eurofound at blant annet IKT, ledelse og administrasjon, helse/omsorg og ulike fritidstilbud har opplevd størst vekst i antallet sysselsatte. 

Bransje-yrker med størst prosentvis økning i antall arbeidstakere

Yrke Bransje Antall ansatte
i 2015
%-endring
2011–2015
Profesjonelle IKT-arbeidere Programmering, konsultertarbeid og lignende 1 .514.000 38,6
Forretnings- og administrasjonsdrift (Topp)ledelse, konsulentarbeid innen administrasjon 646.000 33,6
Juridiske/sosiale/kulturelle oppgaver Tjenester innen sport, underholdning rekreasjon 522.000 23,0
Omsorgsarbeid Private husholdninger 532.000 20,5
Juridiske/sosiale/kulturelle oppgaver Aktiviteter innen kunst, kultur og underholdning 661.000 17,1
Industriarbeidere og maskinoperatører Industriell matproduksjon 739.000 16,7
Omsorgsarbeid Pleiehjem 1.918.000 16,2
Næringslivs- og administrasjonsarbeid Finanssektoren 709.000 16,1
Juridiske/sosiale/kulturelle oppgaver Juss og regnskap 1.028.000 15,2
Assisterende matproduksjon Service/aktiviteter innen mat og drikke 1.021.000 14,7

Enn krympe-bransjene?

Yrker innen engroshandel og bygg/anlegg er på sin side bransje-yrkene som har krympet mest fra 2011 til 2015:

Bransje-yrker med størst prosentvis fall i antall arbeidstakere

Yrke Bransje Antall ansatte i 2015 %-endring 2011–2015
Selgere Engroshandel 965.000 –14,4 
Bygningsarbeidere o.l. Spesialiserte tjenester i bygg/anlegg 4.039.000 –12,5
Bygningsarbeidere o.l. Bygningskonstruksjon 2.232.000 –9,0
Kontorister Offentlig administrasjon og
forsvarssektor
1.306.000 –8,0
Fagarbeidere innen markedsorientert landbruk  Landbruk 6.507.000 –7,7
Ledelse innen «vertskap», detaljhandel og andre tjenester Detaljhandel 758.000 –7,5
Renholdere og hushjelpere Private husholdninger 1.439.000 –6,7
Metallproduksjonsarbeidere Metall(-produkt)industri 1.552.000 –6,5
Utførere av «sikkerhetstjenester» (protective services) Offentlig administrasjon og
forsvarssektor
1.751.000 –5,6
Elektrikere og andre stillinger i elektrobransjen Spesialiserte tjenester i bygg/anlegg 1.040.000 –4,8