Skip to main content

>

Internasjonalt

>

Kongress i europeisk fagbevegelse

Denne uka er den europeiske fagbevegelsen - ETUC - samlet til kongress i Paris. Krav om en ny politikk for økonomisk vekst er en av hovedsakene. Arbeidstakernes styrerepresentasjon og minstelønn er blant de andre temaene.

  • 30. september 2015
  • Eldre artikkel

30. september 2015

Eldre artikkel

Fra Norge stiller det representanter fra medlemsorganisasjonene LO, YS og Unio.

Bakteppet for kongressen er den pågående krisen i Europa – med høy arbeidsledighet, sterk migrasjon og svak økonomi, samt forberedelsene til FNs klimatoppmøte som avholdes to måneder senere i samme by. Det skal også velges ny ledelse i ETUC.

– Mange av de utfordringene som europeisk fagbevegelse møter er overnasjonale og møtes best med et internasjonalt samarbeide, også for fagbevegelsen. Likevel må europeisk fagbevegelse først og fremst styrke sin stilling i det enkelte land. Uten det kan man ikke vente gjennomslag på europeisk nivå. Dette skrev de tre lederne Jorunn Berland (YS), Gerd Kristiansen (LO) og Anders Folkestad (Unio) i en felles kronikk foran kongressen.

  • ETUC – Den europeiske faglige samorganisasjonen – ble stiftet 7. februar 1973. ETUC har 85 organisasjoner fra 36 land som medlemmer, samt 10 europeiske bransjeorganisasjoner.
  • Den daglige driften ivaretas av et sekretariat i Brussel
  • Generalsekretær er Bernadette Ségol fra Frankrike (fram til årets kongress)