Skip to main content

>

Internasjonalt

>

Hvordan har krisa påvirket arbeidsvilkårene i Europa?

Dramatisk økning i arbeidsledighet og innstramming i arbeidsvilkårene er resultater av den økonomiske krisa i Europa. 4,3 millioner jobber forsvant i perioden fra 2008 til 2011. Mange har også opplevd at lønna fryses.

  • 09. oktober 2013
  • Eldre artikkel

09. oktober 2013

Eldre artikkel

I en rapport fra Eurofound redegjøres det for ulike konsekvenser for arbeidstakerne i de europeiske landene. De økonomiske nedgangstidene har endret arbeidsvilkårene i mange land, men ikke nødvendigvis på samme måte.

Her er noen av funnene i rapporten:

  • Vekst i midlertidige ansettelser? Både ja og nei. Nedgang i Spania, hvor graden av midlertidige stillinger var høy på forhånd, økning i en rekke andre land, som Irland.
  • Graden av ufrivillig deltid har økt, spesielt i Spania og Irland
  • Økning i uformelt arbeid, spesielt i Sentral- og Øst-Europa som Bulgaria og Latvia.
  • Andelen som frykter for å miste jobben har økt, spesielt i Slovenia, Hellas og Kypros.
  • Økning i utbetalt overtid i flere land
  • Vold og trakassering på arbeidsplassene har økt i flere land, noe som til en viss grad knyttes til at mange bedrifter gjennomgår omstruktureringer
  • Lavere sykefravær i de fleste land, som i noen land kanskje kan forklares med strengere regler for betaling under sykdom
  • Yngre, lavt utdannete og lavtlønte arbeidstakere har opplevd større nedgang i inntekt enn andre grupper. Hellas er det eneste EU-landet hvor minimumslønna har blitt redusert (med 22 prosent).

Les mer og last ned rapporten: Impact of the crisis on working conditions in Europe

Les også: Europa i krise: Fortsatt høy ungdomsledighet (arbeidslivet.no)

Hva er Eurofound?

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions  er et EU-organ som samler inn og bearbeider informasjon om arbeidslivet.

Alle EU-landene og Norge er omfattet. Informasjonen kommer fra et nettverk av nasjonale forskningsinstitusjoner. Den norske deltakelsen koordineres av Fafo og finansieres av Arbeidsdepartementet.

Eurofound organiserer arbeidet gjennom tre enheter EIRO (European Industrial Relations Observatory), EMCC (European Monitoring Centre on Change) og EWCO (European Working Conditions Observatory).

Les mer