Skip to main content

>

Internasjonalt

>

4 av 5 EU-land sliter med ulovlig hyring av arbeidskraft

Bruk av selvstendig næringsdrivende, midlertidige kontrakter og utstasjonering av arbeidskraft de mest syndefulle områdene.

<p>FEIL FARGEKODING: Ulovlig benyttelse av arbeidskraft kan ta mange former, men ikke nødvendigvis være veldig lett å påpeke. I mange tilfeller følger kontrakten loven til punkt og prikke, men ved nærmere ettersyn ser man at de reelle båndene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er av en annen art enn det som angis – eller at arbeidsgiveren egentlig er en annen enn den som oppgis.</p>

FEIL FARGEKODING: Ulovlig benyttelse av arbeidskraft kan ta mange former, men ikke nødvendigvis være veldig lett å påpeke. I mange tilfeller følger kontrakten loven til punkt og prikke, men ved nærmere ettersyn ser man at de reelle båndene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er av en annen art enn det som angis – eller at arbeidsgiveren egentlig er en annen enn den som oppgis.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

 • 07. desember 2016
 • Eldre artikkel

07. desember 2016

Eldre artikkel

Lovverket for hvordan man kan ansette eller leie inn arbeidskraft brytes i «betydelig» grad i 23 av 29 europeiske land, ifølge en fersk gjennomgang utført av Eurofound blant alle EU-landene og Norge.

Ulovlighetene skaper vanskelige kår for de individuelle arbeidstakerne som utnyttes, deres kolleger og fagforeninger i bransjene som er utsatt, og arbeidsgiverne gjennom urettferdig konkurransevridning, oppsummerer Eurofound.

Som oftest leder dette til dårligere arbeids- og lønnsvilkår for arbeidstakerne som er involvert enn det de har rett på.

 • I over halvparten av landene (16 av 29) var også ulovlig bruk av enkeltpersonforetak betydelig.
 • I omtrent like mange land (15) er det et omfattende misbruk av utstasjonerte arbeidstakere
 • Bruken av vikarbyrå sto for betydelige ulovligheter i 12 land, og lærlinger blir i et såpass stort omfang i 11 land.
 • Ulovlig tilpasninger mellom eller innad i selskaper var et stort problem i en tredjedel av landene (10), mens i en fjerdedel finner man store problemer med bruk av ulike andre midlertidige arbeidsforhold som «on-call», tilkalling eller sesongarbeid.

Funnene er basert på opplysninger gitt av forskermiljøer i hvert enkelt land og samlet og oppsummert av EUs utredningsbyrå Eurofound i rapporten Exploring the fraudulent contracting of work in the European Union.

Kulturfeltet en mer ukjent synder

Ulovlighetene kan man finne i alle bransjer og sektorer. Enkelte er imidlertid brennpunkt for omfattende ulovligheter. Bygg og anlegg er et velkjent eksempel.

Men også kulturbransjen – media, kunst og underholdning – skjemmes av lignende problemer, nærmere bestemt ulovlig bruk av frilansere og enkeltpersonforetak.

Samtidig knuser gjennomgangen en populær myte – at kontrakter på tvers av landegrensene er en betydelig kilde til slike ulovligheter.  Dette rapporteres nemlig i svært liten grad, noe som understreker at dette er problemer som oppstår og må defineres nasjonalt, ifølge Eurofound.

De peker samtidig på at problemet også er et overnasjonalt problem, blant annet gjennom bruk av utstasjonert arbeidskraft.

Nasjonale tilsyn raskeste kur 

I spørsmålet om hva man kan gjøre for å få flere til å følge loven lister Eurofound opp følgende råd:

 • Målrettede tilsyn utført av nasjonale versjoner av vårt Arbeidstilsynet er den raskeste og mest effektive måten å slå ned på problemene. De krever mye ressurser i form av penger og arbeidskraft, men har også stort utbytte målt i resultater.
 • Bedre reguleringer – fjerne smutthull i lovverkene og stramme inn der man ser misbruk. Men varsomt, slik at man ikke skyver problemet over i nye ulovlige bindinger eller svart arbeid.
 • Bruke mange ulike framgangsmåter – både «harde» og «myke, kulturelle» tiltak.
 • Bruke partssamarbeidet som plattform for å spre informasjon, bedre kulturen for å følge loven og å oppfordre til å følge med på situasjonen i bransjer og sektorer. Kollektive avtaler kan også ha et stort potensial.
 • Myndigheter og parter på EU-nivå kan også bidra med oppmerksomhetsskapende kampanjer eller innsats mot spesifikke sektorer.

Les mer: Så mye har partssamarbeidet vært under press i EU-landene

Italia og Portugal verst, Norge midt på treet

I Eurofound-rapporten rangerer de også antallet områder som de ulike landene oppgir betydelige problemer i.

Her har Italia og Portugal «full score» på alle sju områder, mens Norge oppgir fire problemområder: midlertidige stillinger, utstasjonering av arbeidskraft, lærlinger/trainees og bruk av underleverandører.

Malta oppgir ingen betydelige misbruk av noen av de ulike kontraktformene.

Merk at landene ikke nødvendigvis kan sammenlignes direkte, eller at antallet problemområder sier noe om hvor godt beskyttet arbeidstakerne objektivt sett er i hvert enkelt land. De nasjonale lovverkene er ulike, slik at «strengere» land vil lettere kunne oppleve lovbrudd enn land med for eksempel svakt stillingsvern.


TABELL:
Betydelige problemer med ulovlig kontraktering av arbeidskraft gjennom bruk av...

  Enkelt-
person-
foretak/
frilansing
Midl.
arbeid
Utstasj. Vikar-
byrå
Lærling/
trainee
Under-
lev.
«On-call»,
tilkalling,
sesong-
arbeid
Italia (7) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
 Portugal Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ungarn (6) Ja Ja Ja Ja    Ja  Ja
 Nederland Ja   Ja Ja Ja Ja Ja
Frankrike (5) Ja Ja  Ja  Ja Ja    Ja 
 Romania Ja   Ja Ja Ja   Ja
 Slovenia Ja Ja  Ja  Ja  Ja 
Østerrike (4) Ja   Ja   Ja Ja  
Tsjekkia Ja Ja  Ja  Ja   
 Tyskland Ja   Ja Ja   Ja  
 Hellas Ja Ja     Ja Ja  
 Luxem-
bourg
Ja Ja Ja Ja      
 Norge   Ja Ja   Ja Ja  
 Sverige Ja Ja Ja     Ja  
 Belgia (3) Ja   Ja       Ja
 Polen Ja Ja   Ja      
 Bulgaria (2)       Ja     Ja
 Kypros Ja       Ja    
 Estland Ja Ja          
 Spania Ja Ja          
 Finland Ja Ja          
 Slovakia Ja     Ja      
 Stor-
britannia
Ja       Ja    
 Danmark (1)     Ja        
 Kroatia Ja            
 Irland   Ja          
 Litauen Ja            
 Latvia   Ja          
 Malta (0)              
TOTALT 23 16 15 11 11
10
7