hovednavigasjon

Emner 

ILO-konferansen starter i dag:

200 millioner arbeidsledige i verden

Det er fremdeles stor ulikhet og dystre tall for arbeidsledighet i verden. Men, det er også lyspunkter. De såkalte «nye vekstøkonomiene» satser på utdannelse og utjevning, viser rapport fra ILO (den internasjonale arbeidsorganisasjonen).

Lønningene i «utviklingsøkonomiene» har i gjennomsnitt steget med 3,3 prosent de siste 30 årene (fra 1980-2011). Tilsvarende har det vært en lønnsøkning på 1,8 prosent i de «utviklede økonomiene». Denne forskjellen har gått raskere siden starten på den globale finanskrisen, altså fra 2007-2008.

Dette kommer fram i en ny rapport fra ILO (den internasjonale arbeidsorganisasjonen). Last ned rapporten: World of Work Report 2014

Den årlige ILO-konferansen starter i dag 28. mai i Genève, og varer fram til 12. juni.

Les også: ILO – en nyttig organisasjon for LO (arbeidslivet.no).

Den årlige ILO-konferansen samler mer enn 2000 representanter fra regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere. Hovedformålet med konferansen er å diskutere sentrale arbeidslivsspørsmål, som etter avstemning, ofte resulterer i konvensjoner eller rekommandasjoner. ILO har vedtatt til sammen 189 konvensjoner. Etter at de er vedtatt sendes de til medlemsstatene til ratifisering. Norge har ratifisert til sammen 107 konvensjoner.

Det har vært vekst i Sørøst-Asia, både i 2012 og 2013. Også land i andre deler av verden, som Senegal i Afrika og Peru i Latin-Amerika, klarer seg godt. I Vietnam er antallet mennesker som ikke klarer å leve av lønna si kraftig redusert de siste 20 årene.

På tross av lyspunkter i mange land forventer ILO at arbeidsledigheten fortsetter å stige. I dag er antallet om lag 200 millioner, mens det er forventet å stige til 213 millioner i løpet av de neste fem årene. Land i Nord-Afrika og Midtøsten har høy ledighet.