hovednavigasjon

Emner 

Allmenngjøring

Allmenngjøring er et grep for å hindre sosial dumping og konkurransevridning. Dette skjer ved at man gjør deler av de fagorganisertes tariffavtaler til standard for hele bransjen. Les mer