hovednavigasjon

Emner 

Inkluderende arbeidsliv

Da sykefraværet bredte om seg på nittitallet, økte også bekymringen blant arbeidslivets parter. Som mottiltak ble begrepet og ordningen «inkluderende arbeidsliv» lansert. Les mer