hovednavigasjon

Emner 

Fast ansatt, midlertidig ansatt, frilanser eller selvstendig næringsdrivende?

Det finnes ulike måter å utføre arbeid og å skaffe seg inntekt. Man kan være ansatt lønnstaker og ha en arbeidsgiver – eller være oppdragstaker som frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Hvordan du jobber kan ha stor påvirkning på hvilke rettigheter og forpliktelser du har. De siste årene har også plattformøkonomi (delingsøkonomi) vokst fram og i mange tilfeller utfordret den vanlige forståelsen av et arbeidsforhold. Les mer