hovednavigasjon

Emner 

Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet i Norge preges av høy sysselsettingsgrad og lav arbeidsledighet målt mot de fleste andre land. Hvordan arbeidsmarkedet til enhver tid fungerer styres både av markedskrefter og politikk. Les mer